Archiwum kategorii: Notatki

Notatki z zzl

Organizowanie

Planowanie jest pracą intelektualną i wymaga transformacji, jeśli rzeczywiście ma wyznaczać działania uczestników organizacji. Funkcja „organizowanie” w firmie „XXX” przede wszystkim kształtuje strukturę działania, która specyfikuje wszystkie konieczne zadania i tak je sprzęga, że realizacja planów jest zapewniona. Głównym zadaniem jest stworzenie odpowiadających planom przejrzystych jednostek zadaniowych (stanowisk, działów) i przyznanie im odpowiednich kompetencji oraz uprawnień dyspozycyjnych a także pionowe i poziome ich powiązanie. Należy do tego również budowa systemu komunikacji, który przekazuje utworzonym stanowiskom niezbędne do spełnienia zadań informacje[1].


[1] J. Stoner, Ch.Wankel, Kierowanie…, op. cit., s. 94.

Zapewnienie obsady kadrowej

Ażeby umożliwić planową zorganizowaną działalność, utworzone stanowiska wymagają odpowiedniej obsady kadrowej. Funkcja osobowa zawiera jednak nie tylko jednorazowe obsadzenie stanowisk, ale także bieżące zapewnienie i utrzymanie zasobów ludzkich. Należy do tego przede wszystkim ocena kadr i ich rozwój, a także wynagradzanie odpowiednio do wyników pracy[1]. W przedsiębiorstwie „XXX” pracownicy są oceniani przez właściciela i on także ustala  wysokość pensji.


[1] Zob. R. Jurkowski, Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, ABC, Warszawa 2000.