Miesięczne archiwum: Maj 2018

Podejście dynamicznego zaangażowania w zzl

Podejście dynamicznego zaangażowania – (1950) – to zbiór wyzwań zarządzania XXI wieku (środowisko, jakość, etyka, kultura organizacji, globalizacja, przedsiębiorczość, innowacyjność).

Zasoby ludzkie są traktowane jak każdy inny czynnik ekonomiczny (wąska perspektywa, wywodząca się z klasycznej szkoły ekonomii) – „twarda” wersja ZZL.

Podejście dynamicznego zaangażowania polega na tym, że czas oraz wzajemne stosunki międzyludzkie zmuszają kierownictwo instytucji do ponownego przemyślenia tradycyjnych poglądów wobec ciągłych zmian.

Podsumowując, teoria organizacji i zarządzania stwarza trwały punkt odniesienia do porządkowania doświadczeń ludzi. Umożliwia im skuteczne przekazywanie tych aspektów zarządzania i organizacji, które uważają za istotne.