Miesięczne archiwum: Maj 2017

Wymagania formalne stanowiska kierownik zespołu

z pracy licencjackiej z zzl

WYMAGANIA FORMALNE STANOWISKA KIEROWNIK ZESPOŁU HANDLU I MARKETINGU

  niezbędne pożądane Niepożądane
Wykształcenie (profil) wyższe:

– licencjat

lub

– studia magisterskie

– ekonomiczne

lub

– techniczne

Doświadczenia zawodowe –  w handlu i marketingu Staż pracy w branżyhandlowej lub marketingu (od roku do pięciu lat)
Kursy i szkolenia – systemy zapewnienia jakości ISO 9000
Inne wymagania specjalne – znajomość obsługi komputera w zakresie programów Word i Exel-  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego -prawo jazdy

kategorii   B

Umiejętności –  planowania czasu i zadań,

–  pracy w zespole, organizowania pracy zespołu,

–  prowadzenia rozmów handlowych
i negocjacji,