Miesięczne archiwum: Maj 2017

Wymagania formalne stanowiska kierownik zespołu

z pracy licencjackiej z zzl

WYMAGANIA FORMALNE STANOWISKA
KIEROWNIK ZESPOŁU HANDLU  I  MARKETINGU
  niezbędne pożądane Niepożądane
Wykształcenie (profil) wyższe:

– licencjat

lub

– studia magisterskie

– ekonomiczne

lub

– techniczne

 
Doświadczenia zawodowe –      w handlu i marketingu

 

Staż pracy
w branży

handlowej lub

marketingu

(od roku do pięciu lat)

 
Kursy i

szkolenia

  – systemy zapewnienia jakości ISO 9000  
Inne wymagania specjalne

 

 

 

–          znajomość obsługi komputera
w zakresie programów Word i Exel

–          znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

-prawo jazdy

kategorii   B

 
Umiejętności

 

 

 

 

 

 

–          planowania czasu i zadań,

–          pracy w zespole, organizowania pracy zespołu,

–          prowadzeni rozmów handlowych
i negocjacji,