Miesięczne archiwum: Maj 2015

Karta opisu stanowiska pracy dla stanowisk kierowniczych

z pracy licencjackiej

KARTA OPISU STANOWISKA PRACY
(DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH)
stanowisko Kierownik Działu Mebli i Wyposażenia Wnętrz
komórka organizacyjna Dział Mebli i Wyposażenia Wnętrz
podlega służbowo Dyrektorowi Biura Handlu Artykułami Przemysłowymi
sprawuje nadzór nad Pracownika Działu Mebli i Wyposażenia Wnętrz oraz pracownikami Magazynu nr 7
pełni zastępstwo za Z-cę Kierownika Działu Mebli i Wyposażenia Wnętrz
jest zastępowany przez Z-cę Kierownika Działu Mebli i Wyposażenia Wnętrz
czas pracy 8 godzin od 7,00 do 15,00
warunki pracy praca w pomieszczeniu
współpracuje poziomo wewnątrz firmy:

Dział Handlu Artykułami

Przemysłowymi,

domy handlowe,

Zespół Marketingu

na zewnątrz firmy:

działy handlowe dostawców,

działy zaopatrzenia odbiorców

UDZIAŁ W ZESPOŁACH

ROBOCZYCH

narady kierowników (raz w miesiącu)
cele strategiczne do zrealizowania osiąganie obrotów, zysków planowanych
i wyznaczonych przez plan marketingowy firmy,
zadania realizacyjne do w/w celów Prowadzenie i nadzór nad polityką:

–   cenową,

–   dystrybucyjną,

–   asortymentową,

–   reklamową prowadzonej branży

uprawnienia –   domaganie się otrzymania środków niezbędnych do wykonywania planowanych zadań oraz zgłaszania wniosków w tym zakresie,

–   ustalania zadań podległych pracowników oraz kontroli ich realizacji,

  –  podpisywania dokumentacji wewnętrznej
i zewnętrznej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

–  dysponowania środkami materialnymi przydzielonymi do wykonywania planowanych zadań

 

odpowiedzialność

 

–  za realizację kwartalno – miesięcznych planów zysku rozliczeniowego,

–  za właściwą organizację i dyscyplinę pracy podległych pracowników, a także skutki wynikające z braku nadzoru w tym zakresie